دکتر جواد سپاهی یونسی

دکتر جواد سپاهی یونسی هوا فضا فردوسی

دکتر جواد سپاهی یونسی هوا فضا فردوسیدکتر جواد سپاهی یونسی هوا فضا فردوسیدکتر جواد سپاهی یونسی هوا فضا فردوسیدکتر جواد سپاهی یونسی هوا فضا فردوسی

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت:

دکتر جواد سپاهی یونسی
دکتر جواد سپاهی یونسی

نام و نام خانوادگیدکتر جواد سپاهی یونسی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیPhD
گروه آموزشی:مهندسی مکانیک

رشته تحصیلی:هوا فضا
موسسه/دانشگاه:دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

متخصص هوا فضا

خدمات قابل ارائه:
ملاقات حضوری، مشاوره فنی، تدریس خصوصی
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید:

وب سایت اختصاصی: drsepahi.irmasters.ir

پست الکترونیکی: jsepahi@irmasters.ir
آدرس: مشهد-میدان آزادی
دانشگاه فردوسی دانشکده مهندسی اتاق bc109
مشهد, خراسان رضوی ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

بارگذاری...

3 × پنج =