دکتر محمد باقر منتظر تربتی

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت:

نام و نام خانوادگی: محمد باقر منتظر تربتی

(Dr. Mohammad Bagher Montazer Torbati  )
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیPhD (استادیار)
رشته تحصیلی:ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دانشگاه:دانشگاه بیرجند
دانشکده:کشاورزی
گروه آموزشی:علوم دامی
سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

ژنتیک مولکولی و کمی، اصلاح نژاد دام

********

خدمات قابل ارائه:
ملاقات حضوری
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید:

بارگذاری...

پست الکترونیکی:montazer.torbati@birjand.ac.ir, montazer.torbati@irmasters.ir

وب سایت اختصاصی: Drmontazer.irmasters.ir
آدرس: بیرجند-بیرجد کیلومتر ۵ جاده کرمان، پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه علوم دامی

نه − 6 =

دکتر سید جواد حسینی واشان

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت:

نام و نام خانوادگی:دکتر  سید جواد حسینی واشان

(Hosseini-Vashan Seyyed Javad )
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیPhD
رشته تحصیلی:تغذیه طیور

دانشگاه:دانشگاه بیرجند
دانشکده:کشاورزی
گروه آموزشی:علوم دامی
سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

دارای ۶ سال سابقه کار

دارای بیش از ۴۰ مقاله علمی- پپوهشی ISI و ISC

خدمات قابل ارائه:
ملاقات حضوری, مشاوره فنی, تدریس خصوصی
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید:

پست الکترونیکی:jhosseiniv@iran.ir

Jhosseiniv@irmasters.ir
وب سایت اختصاصی:. Drhosseinivashan.irmasters.ir
آدرس: بیرجند-پاسداران-پاسداران ۳۷٫

بارگذاری...

بیست + دو =

دکتر علی عسگری

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت و جامعه:

دکتر علی عسگری
دکتر علی عسگری

نام و نام خانوادگی: دکتر علی عسگری (Dr. Ali Asgari  )

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیPhD
رشته تحصیلی:توسعه منابع انسانی
دانشگاه:دانشگاه بیرجند
دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی:علوم تربیتی

سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

http://cv.birjand.ac.ir/asgari

خدمات قابل ارائه:
ملاقات حضوری, مشاوره فنی, تدریس خصوصی
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید:

پست الکترونیکی:

ali.asgari@birjand.ac.ir; aliasgari@irmasters.ir
وب سایت اختصاصی: drasgari.irmasters.ir
آدرس: بیرجند-میدان شهدا – خیابان دانشگاه-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

بارگذاری...

2 × یک =

دکتر همایون فرهنگ فر

دکتر همایون فرهنگ فر  دکتر همایون فرهنگ فر

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت:

نام و نام خانوادگی: دکتر همایون فرهنگ فر

(Dr. Homayoon Farhangfar)
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیPhD
گروه آموزشی:علوم دامی

رشته تحصیلی:ژنتیک و اصلاح نژاد دام

موسسه/دانشگاه:دانشگاه بیرجند

سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

  1. متخصص در زمینه اصلاح نژاد دام و طیور با تأکید بر مباحث ژنتیک کمی و تحقیقات مرتبط با آن

  2. دارای حدود ۶۰۰ مقاله چاپ شده در همایش ها داخل و خارج کشور و مجلات علمی پژوهشی فارسی  و انگلیسی

  3. دارای زمینه تخصصی در مورد توصیف ریاضی منحنی شیردهی در دام های شیرده

خدمات قابل ارائه:
ملاقات حضوری, مشاوره فنی
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید:

وب سایت اختصاصی: drfarhangfar.irmasters.ir

پست الکترونیکی: hfarhangfar@birjand.ac.ir; hfarhangfar@irmasters.ir
آدرس: بیرجند – جاده امیرآباد – دانشکده کشاورزی-گروه علوم دامی.

بارگذاری...

دو × پنج =

دکتر ملیحه فلکی

دکتر ملیحه فلکی
دکتر ملیحه فلکی

دکتر ملیحه فلکی دکتری تخصصی PhD توسعه روستایی دانشگاه بیرجند

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت:

نام و نام خانوادگی: ملیحه فلکی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیPhD
گروه آموزشی:رشته تحصیلی:توسعه روستایی
موسسه/دانشگاه:بیرجند
سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

وب سایت اختصاصی:

Drfalaki.irmasters.ir

cv.birjand.ac.ir/falaki

خدمات قابل ارائه:
ملاقات حضوری, مشاوره فنی, تدریس خصوصی، مشاوره آماری و روش تحقیق
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید: 

بارگذاری...

18 − چهارده =

 

پست الکترونیکی:falaki@birjand.ac.ir
Drfalaki@irmasters.ir
آدرس: بیرجند-کیلومتر ۵ جاده کرمان- دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.