دکتر مهدیه صفرپور

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت:

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدیه صفرپور

( ِDr. Mahdie Safarpour )
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیPhD
رشته تحصیلی:شیمی کاربردی
دانشگاه:دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی:شیمی
سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

خدمات قابل ارائه:
ملاقات حضوری, مشاوره فنی, تدریس خصوصی
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید:

پست الکترونیکی:

ac.safarpour@azaruniv.edu

m.safarpour@irmasters.ir
وب سایت اختصاصی: DrMSafarpour.irmasters.ir
آدرس: تبریز-۳۵کیلومتری جاده تبریز-مراغه – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده علوم پایه-گروه شیمی.

بارگذاری...

15 + هفده =

 

دکتر اکبر حیدرزاده

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت:

نام و نام خانوادگی: دکتر اکبر حیدرزاده

( Dr. Akbar Heidarzadeh)
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیPhD
رشته تحصیلی:مهندسی مواد
دانشگاه:دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی:گروه مهندسی مواد
سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

خدمات قابل ارائه:
ملاقات حضوری, مشاوره فنی, تدریس خصوصی
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید:

پست الکترونیکی:

ac.heydarzadeh@azaruniv.ac.ir;

heidarzadeh@irmasters.ir
وب سایت اختصاصی: Heidarzadeh@irmaster.ir
آدرس: تبریز-آذربایجان شرقی- اتوبان تبریز آذرشهر- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده فنی و مهندسی- طبقه اول- گروه مهندسی مواد-اتاق دکتر اکبر حیدرزاده.

بارگذاری...

11 + 13 =

 

دکتر سید احمد حسینی

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت:

نام و نام خانوادگی: دکترسید احمد حسینی

(Dr. Seyed Ahmad Hosseini  )

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیPhD
رشته تحصیلی:فلسفه
دانشگاه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشکده: الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی:فلسفه و حکمت اسلامی
سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

در حال بروز رسانی.

خدمات قابل ارائه:
ملاقات حضوری
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید:

پست الکترونیکی:ahmadhosseinee@azaruniv.ac.ir; ahmadhosseinee@irmasters.ir
وب سایت اختصاصی: ِِDrhosseini.irmasters.ir
آدرس: تبریز-جاده تبریز به مراغه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
بارگذاری...

سه × 1 =