مهندس احمد یوسفان نجف آبادی

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت و جامعه:

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد یوسفان نجف آبادی

( Ahmad Yoosofan Najafabadi)
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی:کامپیوتر
دانشگاه:کاشان
گروه آموزشی:برق و کامپیوتر
سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

در حال بروز رسانی

بارگذاری...

یک × پنج =