دکتر رحمن سیفی

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت:

نام و نام خانوادگی: دکتر رحمن سیفی

(Dr. Rahman Seifi  )

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیPhD
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
دانشگاه:دانشگاه بوعلی سینا
دانشکده:مهندسی
گروه آموزشی:مکانیک

خدمات قابل ارائه:
مشاوره فنی
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید:

پست الکترونیکی:rseifi@basu.ac.irr.seifi@irmasters.ir
وب سایت اختصاصی: drseifi.irmasters.ir
آدرس: همدان-مهدیه-دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی. گروه مکانیک.

بارگذاری...

چهار − 1 =

سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

– سوابق تحصیلی
۱-۱-دوره دکتری :
دانشگاه: تربیت مدرس تهران  رشته: مهندسی مکانیک گرایش: طراحی کاربردی
سال ورود: ۱۳۷۷ سال فارغ التحصیلی: ۱۳۸۲
موضوع رساله : بررسی پارامترهای ترک در حوزه تنشِ پسماند ناشی از جوشکاری
معدل دوره آموزشی: ۱۴/۱۸ معدل امتحان جامع: ۲۰/۱۷
۱-۲-دوره کارشناسی ارشد:
دانشگاه: تربیت مدرس تهران  رشته: مهندسی مکانیک گرایش: طراحی کاربردی
سال ورود: ۱۳۷۵   سال فارغ التحصیلی: ۱۳۷۷
موضوع پروژه : مدل کردن ساخت استوانه‌های فلزی-کامپوزیتی ساخته شده به روش رشته‌پیچی
معدل دوره کارشناسی ارشد: ۲۹/۱۸  (رتبه اول گروه مکانیک دانشگاه در سال ۷۷-۱۳۷۶)
۱-۳-دوره کارشناسی:
دانشگاه: صنعتی امیرکبیر تهران
سال ورود: نیمسال دوم ۱۳۷۰  سال فارغ التحصیلی: ۱۳۷۵
موضوع پروژه : طراحی سیستم رانش کشتی ماهیگیری
معدل دوره کارشناسی : ۴۹/۱۷
 
 
۲- پروژه ها
۲-۱- بررسی خواص رزین و کامپوزیت مورد استفاده در ساخت استوانه‌های کامپوزیتی،
همکار: دکتر حجتی ، پژوهشگاه صنایع دفاع(لویزان)، ۱۳۷۶
۲-۲- بررسی رفتار استوانه‌های آلومنیومی-فولادی در فشارهای داخلی زیاد (اتوفرتاژ)،
همکار: دکتر مجذوبی، دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۸۳
۳-مسئولیتهای اجرایی:
۳-۱- مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا- ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳-۲- معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۳-۳ مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴- کتابهای چاپ شده
۱-۱: آزمایشگاه مقاومت مصالح، انتشارات دانشجو، ۱۳۸۵
۱-۲: مکانیک شکست کلاسیک. انتشارات دانشگاه بوعلی.  ۱۳۹۲
۵-مقالات ژورنالی:
 1. سیفی رحمن، حجتی مهدی، “سینتیک پخت، گرمای واکنش و گرانروی رزیت آرالدیت ۵۵۶ LY- “، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال ۱۱، شماره ۳، ص: ۲۰۵-۱۹۷، پاییز ۱۳۷۷٫
 2. میرزایی مجید، مالک قائینی فرشید، سیفی رحمن، “محاسبه پارامترهای ترک در حوزه‌های تنش پسماند” ، فنی و مهندسی مدرس، شماره ۱۲، ص: ۱۶-۱ ، تابستان ۱۳۸۲٫
 3. میرزایی مجید، سیفی رحمن، ” ارزیابی انتگرال J سه بعدی در حوزه‌های تنش پسماند جوشکاری”، مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره ۱۶، ص: ۹۳-۱۰۲، ۱۳۸۴٫
 4. مجذوبی غلامحسین ، سیفی رحمن ، علی اکبر شاهد، ” بررسی تجربی و عددی توزیع دما و تعیین تنش های پسماند در جوشکاری ورق ها”، مجله مدل سازی در مهندسی دانشگاه سمنان، شماره ۲۷، ص ۴۹-۵۹، ۱۳۹۰٫
 5. سیفی رحمن ، موسوی ریگی سید محسن ، آذری فر وحید، ” بررسی تجربی و عددی تأثیر شکل جوش در انتهای اتصال سپری بر تنش‌های پسماند”، مجله مدل سازی در مهندسی دانشگاه سمنان، شماره ۲۹، ص ۸۱-۹۰، ۱۳۹۱٫
 6. سیفی رحمن ، مجذوبی غلامحسین، بنی اسد حفیظ الله، ” بررسی اثر سخت شوندگی سینماتیکی در اتوفرتاژ استوانه های جدار ضخیم”، مجله علمی و پژوهشی شریف، پذیرش نهایی، ۱۳۹۲٫
 7. سیفی رحمن, عباسی زهرا، ” بررسی تجربی و عددی چین خوردگی فلنجی ورق‌ها در کشش عمیق دوفلزی”، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، پذیرش نهایی، ۱۳۹۲
DOI
Author(s)
Article
DOI owner
Journal
Issue
۱۰٫۱۱۷۷/۰۰۲۱۹۹۸۳۰۵۰۴۸۷۳۸
Rahman Seifi; Mehdi Hojjati
Heat of Reaction, Cure Kinetics, and Viscosity of Araldite LY-556 Resin
Sage Publications
Journal of COMPOSITE MATERIALS
Year:2005
Volume:39
Issue:11
First page:1027
Last page:1039
M.S. Sadooghi; R. Seifi; M. Saadat Foumani
Simulation and Experimental Validation of Flow-Current Characteristic of a Sample Hydraulic Servo Valve
Sharif Un. Of Tec.
Scientia Iranica
Year:2010
Volume:17
Issue:5
First page:327
Last page:336
۱۰٫۱۰۱۶/j.engfailanal.2010.05.009
Rahman Seifi; Reza Bahrami
Numerical modeling the effects of overloading and underloading in fatigue crack growth
Elsevier
Engineering Failure Analysis
Year:2010
Volume:17
Issue:6
First page:1475
Last page:1482
۱۰٫۱۰۱۶/j.proeng.2011.04.315
Rahman Seifi
Effect of Residual Stress on Fracture Parameters of through Cracks in Welded Plates
Elsevier
Procedia Engineering
Year:2011
Volume:10
Issue:none
First page:1895
Last page:1900
۱۰٫۱۰۰۷/s10704-011-9595-9
Rahman Seifi; Amir Hossein Mahmoudi; Majid Babalhavaeji
J-integral and CMOD for external inclined cracks on autofrettaged cylinders
Springer-Verlag
International Journal of Fracture
Year:2011
Volume:169
Issue:2
First page:199
Last page:212
۱۰٫۱۰۰۷/s12666-010-0075-0
Rahman Seifi; Mehdi Mohammadi
Effect of compression point load on the path and life of fatigue crack growth in mixed mode loading
Springer-Verlag
Transactions of the Indian Institute of Metals
Year:2010
Volume:63
Issue:2-3
First page:517
Last page:522
۱۰٫۱۰۰۷/s12666-011-0072-y
Rahman Seifi
Accuracy of Numerical Methods in Determination of Residual Stresses Due to Cold Expansion in Metallic Materials
Springer-Verlag
Transactions of the Indian Institute of Metals
Year:2011
Volume:64
Issue:4-5
First page:465
Last page:469
۱۰٫۱۰۰۷/s12666-012-0125-x
Rahman Seifi
K and J-Integral Variations Due to Residual Stresses in Welded Plates
Springer-Verlag
Transactions of the Indian Institute of Metals
Year:2012
Volume:65
Issue:3
First page:0
Last page:0
۱۰٫۱۰۱۶/j.compositesb.2011.08.051
Rahman Seifi; Nafiseh Khoda-yari; Hamid Hosseini
Study of critical buckling loads and modes of cross-ply laminated annular plates
Elsevier
Composites Part B: Engineering
Year:2012
Volume:43
Issue:2
First page:422
Last page:430
۱۰٫۱۰۱۶/j.ijpvp.2011.10.018
Rahman Seifi; Majid Babalhavaeji
Bursting pressure of autofrettaged cylinders with inclined external cracks
Elsevier
International Journal of Pressure Vessels and Piping
Year:2012
Volume:89
Issue:none
First page:112
Last page:119
۱۰٫۱۰۱۶/j.tws.2011.07.010
Rahman Seifi; Nafiseh Khoda-yari
Experimental and numerical studies on buckling of cracked thin-plates under full and partial compression edge loading
Elsevier
Thin-Walled Structures
Year:2011
Volume:49
Issue:12
First page:1504
Last page:1516
۱۰٫۱۰۱۶/j.mechmat.2012.05.009
Rahman Seifi; Davood Salimi-Majd
Effects of plasticity on residual stresses measurement by hole drilling method
Elsevier
Mechanics of Materials
Year:2012
Volume:53
Issue:none
First page:
Last page:
۱۰٫۱۰۰۷/s00419-013-0731-z
Seifi, Rahman; Eshraghi, Mohammad
Effects of mixed-mode overloading on the mixed-mode I+II fatigue crack growth
Springer-Verlag
Archive of Applied Mechanics
Year:2013
Volume:83
Issue:7
First page:987
Last page:1000
۱۰٫۱۰۱۶/j.tws.2013.06.010
Seifi, Rahman; Kabiri, Ali Reza
Lateral Load effects on buckling of cracked plates under tensile loading
Elsevier
Thin-Walled Structures
Year:2013
Volume:72
Issue:
First page:37
Last page:47
۱۰٫۱۰۰۷/s11012-013-9766-z
Rahman Seifi, Ali Reza Kabiri
Effects of lateral loads and constraints on buckling of cracked thin plates under compressive edge loads
Springer-Verlag
Meccanica
Year: 2013
Volume: 48Issue: 10
First page: 2525
Last page:2539
۱۰٫۱۰۱۶/j.marstruc.2013.07.001
Seifi, Rahman; Omidvar, Naser
Fatigue crack growth under mixed mode I + III loading
Elsevier
Marine Structures
Year:2013
Volume:34
Issue:
First page:1
Last page:15
۱۰٫۱۰۰۷/s11012-013-9820-x
Rahman Seifi; Zolfaghari;
A. Shirazi
Experimental and numerical study of residual stresses caused by cold expansion of adjacent holes
Springer-Verlag
Meccanica
Year:2014
Volume:49
Issue: 3
First page:687
Last page:706
۶- مقالات کنفرانسی:
 1.    حجتی مهدی، سیفی رحمن، “شبیه سازی ساخت استوانه‌های کامپوزیتی ساخته شده به روش رشته پیچی”، دومین کنفرانس مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ص: ۵۶۲-۵۵۵، اصفهان، ۲۲-۲۰ مهر ۱۳۷۷٫
 2. سیفی رحمن، حجتی مهدی، “محاسبه تنشهای ساخت در استوانه‌های کامپوزیتی”، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ص: ۹۵۱-۹۴۵، زاهدان، ۲۷-۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸٫
 3. سیفی رحمن، حجتی مهدی، “تنش پسماند در استوانه‌های کامپوزیتی”، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ص: ۸۶-۷۹، تهران، ۳۰-۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۹٫
 4. میرزایی مجید، سیفی رحمن، ” ازریابی انتگرال J در حوزه تنش پسماند جوشکاری”، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳٫
 5. میرزایی مجید، سیفی رحمن، ” تنشهای پسماند جوشکاری محیطی چند پاسی در استوانه‌های فولادی”، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳٫
 6. Mirzaei, M. and Seifi, R., “Finite Element Evaluation of the J-Integral in Residual Stress Fields”, Proceeding of 10th International Conference of Pressure Vessel Technology (ICPVT-10), Vienna, Austria, July 7-10, pp: 405-410, 2004.
 7. بررسی اثر تنش پسماند ناشی جوشکاری بر پارامترهای ترک راه به در در ورقهای فولادی ،همایش ششمین کنفرانس مهندسی هوافضا ،تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۵ تا ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ ، واقع در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
 8. بررسی شعاع و نیروی ورقگیر در قالب کشش عمیق فنجانی شکل و تحلیل قالب کشش بدون ورقگیر و با ورقگیر ،همایش هشتمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ،تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ تا ۱۳۸۶/۰۹/۲۲ ، واقع در دانشگاه علم و صنعت ایران
 9. بررسی رفتار سازه هایی با ترک مرکزی تحت بار کششی به کمک شبیه سازی ،همایش هشتمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ،تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ تا ۱۳۸۶/۰۹/۲۲
 10. بررسی اثر حرکت خارج ز محور یا زاویه دار سنبه در قالب کشش عمیق ،همایش هشتمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ،تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ تا ۱۳۸۶/۰۹/۲۲ ، واقع در دانشگاه علم و صنعت ایران
 11. تعیین مسیر رشد ترک در صفحه ای با سوراخ مرکزی تحت بار یکنواخت کششی و مهار آن ،همایش هفتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران ،تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ تا ۱۳۸۶/۱۲/۰۲ ، واقع در دانشگاه صنعتی شریف
 12. تعیین مسیر رشد ترک در سازه های مکانیکی مشابه با نمونه سه نقطه خمش به کمک شبیه سازی ،همایش هفتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران ،تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ تا ۱۳۸۶/۱۲/۰۲ ، واقع در دانشگاه صنعتی شریف
 13. بررسی رفتار ترک در سازه هایی با ترک لبه ای و تحت بار کششی به کمک شبیه سازی و مهار رشد ترک با ایجاد سوراخ ،همایش هفتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران ،تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ تا ۱۳۸۶/۱۲/۰۲ ، واقع در دانشگاه صنعتی شریف
 14. تعیین توزیع تنش و تحلیل رفتار ترک در قالبهای خم فرم دهی از جنس ابزار نمونه سریع ،همایش شانزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک ایران ،تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۶ ، واقع در دانشگاه شهید باهنر کرمان
 15. بررسی مسیر رشد ترک در مقطع عرضی یک سد وزنی به کمک تحلیل عددی ،همایش شانزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک ایران ،تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۶ ، واقع در دانشگاه شهید باهنر کرمان
 16. بررسی مسیر رشد ترک در نقاط تمرکز تنش چرخدنده و شانه به کمک روشهای عددی ،همایش شانزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک ایران ،تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۶ ، واقع در دانشگاه شهید باهنر کرمان
 17. بررسی تحلیلی-تجربی یک نمونه شیر الکتروهیدرولیک کنترل دبی ،همایش شانزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک ایران ،تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۶ ، واقع در دانشگاه شهید باهنر کرمان
 18. بررسی دقت روشهای نخمین توزیع تنش پسماند در فرآیند انبساط سرد ،همایش چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران ،تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۳ تا ۱۳۸۷/۰۹/۱۵
 19. شبیه سازی اثرات فرابار بر رشد ترک خستگی در ترک ایجاد شده در لبه سوراخ ،همایش هشتمین کنفرانس سالانه انجمن هوافضای ایران ،تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ تا ۱۳۸۷/۱۲/۰۱
 20. شبیه سازی اثرات فرابارگذاری و فروبارگذاری بر رشد ترک خستگی ،همایش هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ،تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۹ تا ۱۳۸۸/۰۲/۳۱
 21. اثر پارامترهای ترک و ضریب سختی یاتاقان بر فرکانس طبیعی شفت ،همایش چهارمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی ،تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ تا ۱۳۸۸/۱۲/۱۲
 22. اثر عملیات حرارتی بر توزیع مجدد تنش پسماند در ورقهای جوشکاری شده ،همایش دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ،تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ تا ۱۳۸۸/۱۲/۱۲
 23.  Numerical investigation of cross flow over tubes by considering FIV ،همایش سیزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ،تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ تا ۱۳۸۹/۰۷/۰۷
 24. شبیه سازی برش جسم ترد با جت هوای داغ، دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، ۱۳۸۸
۷- پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده( اتمام یافته)
ردیف
عنوان پایان نامه‌ها / رساله ها
تاریخ دقیق دفاع
نام دانشجو
دانشگاه محل انجام
۱
بررسی عددی شکست در قالبهای سنبه ماتریس کشش فنجانی استوانه ای شکل
۲۰/۶/۸۷
علیرضا صانعی فر
بوعلی سینا
۲
بررسی پارامترهای شکست در مخازن کامپوزیتی با استری فلزی(مخازن CNG)
۱۹/۱۱/۸۷
محمدهیرش باقدم
بوعلی سینا
۳
بررسی اثر فرابار و فروبار بر رشد ترک خستگی
۲۰/۷/۸۷
رضا بهرامی
بوعلی سینا
۴
بررسی رشد ترک خستگی در ورقها تحت مود ترکیبی I-II
۲۵/۴/۸۷
مهدی محمدی
بوعلی سینا
۵
شبیه سازی و تحلیل حساسیت یک نمونه شیر الکتروسروهیدرولیک به روش تجربی-تحلیلی
۲۱/۷/۸۷
محمد صالح صدوقی
بوعلی سینا
۶
مطالعه تجربی و عددی تغییرات پارامترهای مکانیک شکست در ترک خارجی استوانه های اتوفرتاژ شده تحت فشار داخلی
۱۴/۷/۸۸
مجید باب الحوائجی
بوعلی سینا
۷
کمانش ورقهای تخت ترکدار
۲۱/۷/۸۹
نفسیه خدایاری
بوعلی سینا
۸
بررسی رشد ترک خستگی در ورقها در مود ترکیبی I-III
۲۴/۱۱/۸۹
ناصرامیدوارقاضیانی
بوعلی سینا
۹
بررسی تجربی و عددی جوش ناقص و کامل در جوش سپری
۹۰
محسن موسوی ریگی
بوعلی سینا
۱۰
توزیع تنش پسماند در جوش سپری استوانه ها
۹۰
وحید آذری فر
بوعلی سینا
۱۱
رشد ترک خارجی در استوانه اتوفرتاژ شده
۹۰
حسین حکیمی
بوعلی سینا
۱۲
اتوفرتاژ در استوانه های FGM اتوفرتاژ شده
۹۰
علیرضا دژم
بوعلی سینا
۱۳
کمانش ورقهای ترکدار تحت بار کششی و فشاری
۹۱
علیرضا کبیری
بوعلی سینا
۱۴
رشد ترک در مواد FGMتحت مود ترکیبی I+III
۹۲
ندا کارگر
بوعلی سینا
۱۵
کمانش پانلهای ترکدار تحت بار پیچشی
۹۲
حسین سلیمی ترازوج
بوعلی سینا
۱۶
بررسی تجربی و عددی کمانش پیچش-کشش در استوانه های ترکدار
۹۲
مجید شمس کندری
بوعلی سینا
 
 
 
 
 
۱
بررسی عددی بیش بار در مود ترکیبی I+II در خستگی
۸۹
محمد اشراقی
آزاد تاکستان
۲
توزیع تنش پسماند در جوش T شکل
۹۰
حسنعلی بیگدلی
آزاد تاکستان
۳
بررسی تحلیلی کمانش ورفهای کامپوزیتی حفره دار
۹۰
حمید حسینی
آزاد تاکستان
۴
اثر تنش پسماندبر رشد ترک خستگی در اطراف حفره با انبساط سرد
۹۱
حامد مستاجری
آزاد تاکستان
۵
اثر حفره مجاور بر توزیع تنش پسماند در انبساط سرد
۹۱
محمدحسن ذوالفقاری
آزاد تاکستان
۶
اثر ترکهای مجاور بر رشد ترک خستگی
۹۱
اوشین قدیمیان
آزاد تاکستان
۷
اثر گرمایش موضعی بر توزیع مجدد تنش پسماند
۹۲
محسن مرادی
آزاد تاکستان
۸
اثر نورد موضعی بر تنش پسماند در جوش لب به لب استوانه ها
۹۲
محمد کاظمی
آزاد تاکستان
۹
کمانش ورقهای معیوب تقویت شده حفره دار
۹۲
سمیرا کرمی
آزاد تاکستان
۱۰
توزیع مجدد تنش پسماند در فرایند برش
۹۲
شادی روشنفکر
آزاد تاکستان
۸- پایان نامه های کارشناسی ارشد مشاوره شده( اتمام یافته)
 
عنوان پایان نامه‌ها
تاریخ دقیق دفاع
نام دانشجو
دانشگاه محل انجام
نام اساتید راهنما
۱
تحلیل رشد ترک خستکی تحت اثر میدان تنش پسماند ناشی از جوشکاری با معیار انتگرال J
۲۲/۳/۸۵
سعید گودرزی
بوعلی سینا
علی علوی نیا
۲
ارتعاشات القا شده در سکوهای دریایی بر اثر حرکت امواج و تاثیرات آنها بر شمعهای سکو
۶/۷/۸۷
مجتبی گورکی فرد
بوعلی سینا
ابوالقاسم مکانیک
۳
بررسی اثر ساچمه پاشی مجدد بر عمر خستگی آلومنیوم ۷۰۷۵
۲۳/۷/۸۷
علیرضا احمدخانی
بوعلی سینا
غلامحسین مجذوبی
۴
شبیه سازی تنش پسماند در جوش لب به لب و مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف بر آن
۲۲/۸/۸۷
شاهد علی اکبر
بوعلی سینا
غلامحسین مجذوبی
۵
تحلیل فشار و سرعت سیال گرم در مبدلهای حرارتی از نوع هم مرکز با مرز نوسانی به صورت سه بعدی
۶/۷/۸۸
ایمان اسدی
بوعلی سینا
ابوالقاسم مکانیک
۶
مدلسازی عددی یک مبدل حرارتی با جریان متقاطع در دو حالت مجرای تخت و دایروی با توجه به ارتعاش القاء شده و افزایش انتقال حرارت
۱۴/۷/۸۹
حامد مهران پور
بوعلی سینا
ابوالقاسم مکانیک
۷
شبیه سازی برش جسم ترد با جت هوای داغ
۹۰
حمید بهروش
تاکستان
دکتر احمدی کیا

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + 18 =