دکتر فاطمه احمدلو

اطلاعات رزومه ارتباط با صنعت:

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه احمدلو

(Dr. Fatemeh Ahmadloo )
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیPhD
رشته تحصیلی:مهندسی منابع طبیعی
موسسه:موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
زیرمجموعه:سازمان تحقیقات
گروه آموزشی:گروه صنوبر
سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

استادیار و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

آدرس: تهران، کیلومتر ۵ اتوبان تهران- کرج ، خروجی پیکان‌شهر، خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

تلفن تماس: ۰۸۶۳۳۲۸۲۵۴۹ و همراه: ۰۹۳۵۲۶۹۷۸۵۷- ۰۹۱۸۴۳۳۷۴۵۹

وب سایت اختصاصی: Ahmadloo.IRMASTERS.IR

پست الکترونیک: fatemeh_ahmadloo@yahoo.com و ahmadloo@rifr-ac.ir  و  ahmadloo@irmasters.ir

خدمات قابل ارائه:
تدریس خصوصی, سایر خدمات
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید:

بارگذاری...

2 × 4 =

سوابق پژوهشی
۱- مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانس­ها و سمینارها و همایش­های داخلی و خارجی:
شماره مدرک
عنوان مقاله
نام مجله یا کنفرانس
سال انتشار
نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در مقاله
۱
Effect  of plant growth promoting
rhizobacteria (PGPRs)  and stratification on germination traits  of  Crataegus pseudoheterophylla
Pojark.  seeds
Scientia  Horticulturae
۲۰۱۴
فاطمه احمدلو، مسعود طبری کوچکسرایی، پژمان آزادی، آیدین حمیدی
۲
Effects of pectinase, BAP and dry storage on dormancy breaking and emergence rate of Crataegus pseudoheterophylla Pojark.
New Forests
۲۰۱۵
فاطمه احمدلو، مسعود طبری کوچکسرایی، پژمان آزادی، آیدین حمیدی و ابراهیم بیرامی زاده
۳
Adaptive strip sampling in forest inventory of scattered species of Ulmus glabra in Hyrcanian Forests, northern Iran
Nusantara Bioscience
۲۰۱۵
مریم فضل اللهی محمدی، فاطمه احمدلو و سحر مکرم کشتیبان
۴
Using the Analytical Network Process (ANP) based on BOCR Model to select the most suitable region for forestation with almond species
Nusantara Bioscience
۲۰۱۵
مریم فضل اللهی محمدی، اکبر نجفی و فاطمه احمدلو
۵
اثر دمای نگه داری و تیمار هورمونی بر صفات جوانه زنی و رشد اولیه بذر کاج سیاه (Pinus nigra var. caramanica)
مجله تحقیقات جنگل های زاگرس
۱۳۹۴
زینب جوانمرد، مسعود طبری کوچکسرایی و فاطمه احمدلو
۶
بهبود جوانه زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر آن
مجله علمی – پژوهشی جنگل ایران
۱۳۹۴
فاطمه احمدلو، مسعود طبری کوچکسرایی، پژمان آزادی، آیدین حمیدی
۷
اثر تیمارهای ایندول بوتیریک اسید، باکتریایی و قارچی بر ریشه‌زایی قلمه‌هایCrataegus pseudoheterophylla Pojark.
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
۱۳۹۵
فاطمه احمدلو، مسعود طبری کوچکسرایی و غلامرضا گودرزی
۸
Effects of soil nutrient on seedling performance of arizona cypress and medite cypress
Annals of Biological Research
۲۰۱۲
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، حامد یوسف زاده، یحیی کوچ و احمد رحمانی
۹
Effect of drought stress on the germination parameters of Cupressus seeds
Int. J. Forest, Soil and Erosion
۲۰۱۱
فاطمه احمدلو، مسعود طبری و بهزاد بهتری
۱۰
Evaluation Some Seed Quality Characters of (Cupressus sempervirens var. horizantalis) Species Using Accelerated Aging Test
۱۵th European Congress on Biotechnology (ECB15)
۲۰۱۲
فاطمه احمدلو، مسعود طبری و بهزاد بهتری
۱۱
Effect of hydropriming and salinity stress on seed germination and early growth of
Pinus eldarica
Annals of Biological Research
۲۰۱۴
زینب جوانمرد، مسعود طبری کوچکسرایی و فاطمه احمدلو
۱۲
Effects of Explant Type and Growth Regulators on Callus Induction and Plant Regeneration of Crataegus Pseudohetrophylla Pojark
International Institute of Chemical, Biological & Environmental Engineering
۲۰۱۴
فاطمه احمدلو، مسعود طبری کوچکسرایی، پژمان آزادی، آیدین حمیدی
۱۳
Effects of gibberellic acid and storage temperature on the germination of hawthorn seeds
Journal of Forest Science
۲۰۱۷
فاطمه احمدلو، مسعود طبری کوچکسرایی، غلامرضا گودرزی، آزاده صالحی
۱۴
Effects of nano-particles treatments on propagation of Prunus mahaleb L. by seed
Journal of Forest Science
۲۰۱۷
غلامرضا گودرزی، وحیده پیام نور، فاطمه احمدلو
 
اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القاء کالوس و باززایی از ریز نمونه برگ در Crataegus pseudohetrophylla Pojark.
مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
۱۳۹۶
فاطمه احمدلو، غلامرضا گودرزی و آزاده صالحی
 
القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه های Cerasus mahaleb L.
مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
۱۳۹۶
غلامرضا گودرزی و فاطمه احمدلو
۱۵
ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه­ای
مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
۱۳۹۳
فاطمه احمدلو، مسعود طبری کوچکسرایی، پژمان آزادی، آیدین حمیدی و ابراهیم بیرامی زاده
۱۶
بهبود جوانه­زنی بذر Crataegus pseudoheterophylla Pojark.  با کاربرد نیترات پتاسیم، اسید سولفوریک و لایه­گذاری
مجله پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران)
۱۳۹۴
فاطمه احمدلو، مسعود طبری کوچکسرایی، پژمان آزادی، آیدین حمیدی
۱۷
اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام زایی گونه زالزالک ایروانی (Crataegus pseudoheterophylla) در کشت درون شیشه ای
مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
۱۳۹۴
فاطمه احمدلو، مسعود طبری کوچکسرایی، پژمان آزادی، آیدین حمیدی و ابراهیم بیرامی زاده
۱۸
اثر ترکیبات خاک بر رشد و راندمان نهال­ سرو نقره­ای و زربین در نهالستان
علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳۸۸
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۱۹
اثر تنش آبی بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج حلب و کاج بروسیا
مجله زیست شناسی ایران
۱۳۹۰
فاطمه احمدلو، مسعود طبری و بهزاد بهتری
۲۰
تأثیر ترکیب بستر کاشت بر صفات جوانه­زنی بذر کاج حلب (Mill. Pinus halepensis)
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
۱۳۸۸
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی، حامد یوسف زاده و مرضیه رزاق زاده
۲۱
بررسی جوانه­زنی بذر و زنده­مانی نهال کاج بروسیا (Pinus brutia Ten.) در خاک­های مختلف نهالستان
مجله علوم و فناوری چوب و جنگل
۱۳۸۸
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۲۲
اثر ترکیبات ماده آلی بر رشد و بازده تولید نهال کاج بروسیا و کاج حلب
مجله جنگل ایران
۱۳۸۸
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی، حامد یوسف زاده و یحیی کوچ
۲۳
اثر تیمارهای کود دامی و خاک­برگ بر بهبود جوانه­زنی و زنده­مانی سرو نقره­ای و زربین در نهالستان
مجله منابع طبیعی ایران
۱۳۸۹
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۲۴
تأثیر وجین علف هرز بر رشد و عملکرد نهال چهار گونه سوزنی برگ در نهالستان
تحقیقات حمایت و حفاظت از جنگلها و مراتع ایران
۱۳۸۹
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۲۵
اثر تنش آبی و پیری زودرس بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج بروسیا
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
۱۳۹۰
فاطمه احمدلو، مسعود طبری و بهزاد بهتری
۲۶
بررسی رشد، زنده­مانی و یکنواختی کلن­های مختلف صنوبر در خزانه سلکسیون در استان مرکزی
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
۱۳۹۰
غلامرضا گودرزی، فاطمه احمدلو و مسعود طبری
۲۷
شناسایی، جمع­آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه­های جنگلی در استان مرکزی
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
۱۳۸۹
حجت اله زاهدی پور، حیدر پناه پور، فاطمه احمدلو، سیاوش آقاخانی و یوسف یوسفی
۲۸
بررسی عوامل مؤثر در پراکنش بادامک (Amygdalus scoparia Spach) در استان مرکزی
مجله جنگل ایران
۱۳۹۱
غلامرضا گودرزی، خسرو ثاقب طالبی و فاطمه احمدلو
۲۹
تأثیر فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش گونه بادامک در ۴ منطقه از استان مرکزی
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
۱۳۹۱
غلامرضا گودرزی، فاطمه احمدلو و خسرو ثاقب طالبی
۳۰
بررسی سازگاری کلن های صنوبر تاج باز در استان مرکزی
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
۱۳۹۲
غلامرضا گودرزی، علیرضا مدیر رحمتی و فاطمه احمدلو
۳۱
تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخص های کیفی فیزیولوژیکی بذر کاج تهران (Pinus eldarica Medw)
مجله پژوهش های گیاهی
۱۳۹۳
زینب جوانمرد، مسعود طبری و فاطمه احمدلو
۳۲
اثر اسموپرایمینگ بر صفات جوانه زنی بذر تحت تنش شوری کاج تهران (Pinus eldarica Medw)
نشریه علمی – پژوهشی جنگل و فرآورده های چوب
۱۳۹۴
زینب جوانمرد، مسعود طبری کوچکسرایی، حمیدرضا عیسوند و فاطمه احمدلو
۳۳
اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه زنی و رشد اولیه کاج تهران (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری
علمی پژوهشی زیست شناسی کاربردی
۱۳۹۳
زینب جوانمرد، مسعود طبری کوچکسرایی و فاطمه احمدلو
۳۴
ارزیابی مراحل سترون سازی و شاخه زایی گونه زالزالک (ارائه به صورت سخنرانی)
هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران
۱۳۹۲
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، پژمان آزادی، آیدین حمیدی و ابراهیم بیرامی زاده
۳۵
تأثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کاج تهران (Pinus eldarica Medw) تحت تنش خشکی
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
۱۳۹۱
زینب جوانمرد، مسعود طبری، فاطمه احمدلو و حمید رضا عیسوند
۳۶
آزمون بذر کاج حلب (Mill.) Pinus halepensis تحت تأثیر تیمارهای مختلف خاک
دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)
۱۳۸۶
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۳۷
کود آلی ابزار مدیریت زیست محیطی برای کنترل آلودگی ناشی از کودهای شیمیایی و نقش آنها در رویاندن بذور جنگلی
اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
۱۳۸۷
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، مرضیه رزاق زاده و رحمت اله خاکسار
۳۸
مدیریت آلودگی خاک و آب با تأکید بر استفاده از کودهای آلی و نقش آنها در روند رشد و زنده مانی نونهال های کاج حلب
سومین همایش منطقه ای زمین شناسی و محیط زیست
۱۳۸۶
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۳۹
استفاده از کمپوست کود  آلی در رویاندن بذر کاج حلب (Mill.) Pinus halepensis (ارائه به صورت سخنرانی)
دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
۱۳۸۷
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۴۰
تأثیر ترکیب کود آلی با خاک بر بیوماس اندامهای هوایی دو گونه سوزنی برگ سرو نقره ای و زربین
کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
۱۳۸۷
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۴۱
شناسایی و معرفی گیاهان اندمیک و در معرض خطر کویر میقان
اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
۱۳۸۹
فاطمه احمدلو
۴۲
بررسی پوشش گیاهی و رج بندی آنها در کویر میقان اراک
اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
۱۳۸۹
فاطمه احمدلو
۴۳
معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کویر میقان (اراک)
اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
۱۳۸۹
فاطمه احمدلو
۴۴
اثر غنی سازی خاک با کودهای آلی بر میزان رویش و زنده مانی نهال های سرو نقره ای (Cupressus arizonica)
دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)
۱۳۸۶
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۴۵
اثرات نوع کود دهی آلی بر جوانه زنی و رشد اولیه نهال های کاج بروسیا (Pinus brutia Ten.)
دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)
۱۳۸۶
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۴۶
تأثیر کود آلی بر نرخ، سرعت، قدرت و زمان جوانه زنی دو گونه سوزنی برگ سرو نقره ای و زربین (ارائه به صورت سخنرانی)
ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳۸۶
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۴۷
تأثیر کود آلی بر درصد، سرعت، قدرت و زمان جوانه زنی گونه سوزنی برگ کاج بروسیا (Pinus brutia Ten.)
اولین همایش منابع طبیعی و محیط زیست زاگرس
۱۳۸۶
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۴۸
ارزیابی تاثیر کود آلی جهت مطلوب کردن رشد نهال و کاهش آلودگی زیست  محیطی در یک نهالستان جنگلی (ارائه به صورت سخنرانی)
سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
۱۳۸۸
فاطمه احمدلو، مسعود طبری، احمد رحمانی و حامد یوسف زاده
۴۹
مطالعه تکنیک هالوپرایمینگ روی جوانه زنی بذر کاج الدار (Pinus eldarica Medw) در شرایط تنش خشکی
اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
۱۳۹۳
زینب جوانمرد، مسعود طبری کوچکسرایی و فاطمه احمدلو
۵۰
تأثیر عناصر غذایی خاک بر رشد، زی توده و غلظت عناصر تغذیه ای نهال گلدانی کاج حلب
کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری- تبریز
۱۳۹۴
زهرا احمدلو و فاطمه احمدلو
۵۱
اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القاء کالوس و باززایی Crataegus pseudohetrophylla از قطعات جدا کشت برگ
اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران
۱۳۹۶
فاطمه احمدلو، غلامرضا گودرزی و آزاده صالحی
۵۲
القاء کالوس و باززایی C. mahaleb از قطعات جدا کشت برگ
اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران
۱۳۹۶
غلامرضا گودرزی و فاطمه احمدلو
 
۲- طرح­های ملی و یا تحقیقاتی:
شماره مدرک
نام طرح
کارفرما
سال اجرای طرح
سمت در طرح
۱
ارزیابی اقتصادی کشت تلفیقی صنوبر(Populus sp.)  با برخی از گیاهان زراعی و داروئی در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج
فاطمه احمدلو
۱۳۹۶
مجری
۲
بررسی سازگاری و استقرار گونه های درختی غیر مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندی گونه های مختلف در ترسیب کربن و فلزات سنگین- استان مرکزی
ضیاء آزدو
۱۳۹۱
همکار
۳
آزمایش سازگاری گونه های سوزنی برگ به منظور افزایش تنوع گونه ها در شهرستان ساوه
غلامرضا گودرزی
۱۳۸۹
همکار
۴
بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان مرکزی (منطقه محلات)
غلامرضا گودرزی
۱۳۹۰
همکار
۵
بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان مرکزی (منطقه ساوه)
غلامرضا گودرزی
۱۳۹۰
همکار
۶
ارزیابی توان تولید ارقام پر محصول صنوبر جهت معرفی و کشت در استان مرکزی
غلامرضا گودرزی
۱۳۹۵
همکار
۷
آزمایش سازگاری گونه های سوزنی برگ به منظور افزایش تنوع گونه ها در شهرستان ساوه (فاز دوم)
غلامرضا گودرزی
۱۳۹۵
همکار
 
۳- سوابق آموزشی
شماره مدرک
مقطع تحصیلی
رشته-گرایش
نام دانشگاه
معدل کل
عنوان پایان نامه
استاد راهنما
سال انتشار
نمره پروژه/
پایان نامه
۱
کاردانی
منابع طبیعی-جنگلداری
رازی کرمانشاه
۵۶/۱۷
۲
کارشناسی
منابع طبیعی-جنگلداری
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۸
طرح تجدید نظر سری تولیدی جنگل کوهمیان گرگان
مرتضی موسوی نوکنده
۱۳۸۴
۱۹
۳
کارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری
دانشگاه تربیت مدرس
۴۱/۱۸
تأثیر تیمارهای خاک و کنترل علف هرز روی ویژگی­های کمی وکیفی نهال­های چهار گونه سوزنی برگ
مسعود طبری کوچکسرایی
۲۸/۸/۱۳۸۷
۶۲/۱۹
۴
دکتری
مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری
دانشگاه تربیت مدرس
۸۱/۱۸
تکثیر گونه زالزالک ایروانی (Pojark. Crataegus pseudohetrophylla) از طریق بذر، قلمه و کشت درون شیشه ای
مسعود طبری کوچکسرایی
۱۵/۱۱/۱۳۹۳
۲۰
 
۴- سابقه تدریس
شماره مدرک
نام درس
مقطع
سال تحصیلی
نام مؤسسه یا دانشگاه
۱
درختان و درختچه های ایران – شناسایی گیاهان مرتعی
کارشناسی
۱۳۹۱ تاکنون
دانشگاه اراک
۲
جنگلداری، جنگلشناسی، اصول مهندسی جنگل ، آز اصول مهندسی جنگل، حمایت جنگل و آز حمایت جنگل، درختان و درختچه ها، آز درختان و درختچه ها، اکولوژی جنگل، چوب شناسی و حفاظت چوب، آز چوب شناسی و حفاظت چوب، صنایع چوب و کاغذ- شناخت و مدیریت حیات وحش- گیاه شناسی-آز گیاه شناسی-سبزی کاری و گل کاری- آز سبزی کاری و گل کاری- فیزیولوژی بعد از برداشت
کارشناسی
۱۳۸۸ تاکنون
دانشگاه پیام نور واحد فرمهین- استان مرکزی
۳
درختان و درختچه های ایران، آزمایشگاه درختان و درختچه های ایران، مبانی بیوتکنولوژی کشاورزی، اکولوژی مرتع، شناسایی گیاهان مرتعی، حمایت جنگل و آزمایشگاه حمایت جنگل- روش تحقیق در منابع طبیعی، گیاه شناسی عمومی و آزمایشگاه گیاه شناسی، صنایع چوب و کاغذ
کارشناسی
۱۳۹۰ تاکنون
دانشگاه پیام نور مرکز محلات- استان مرکزی
۴
جنگلداری، جنگلشناسی، مدیریت آموزش و ترویج، اصول آموزش کشاورزی، اکولوژی مرتع، اصول مقاله نویسی علمی، فنی و ترویجی- صنایع چوب و کاغذ
کارشناسی
۱۳۹۰ تاکنون
دانشگاه پیام نور مرکز شازند- استان مرکزی
۵
روش تحقیق در اقتصاد کشاورزی- اصول مقاله نویسی علمی، فنی و ترویجی- تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی- روش تحقیق در منابع طبیعی-درختان و درختچه های ایران- آز درختان و درختچه ها- کنترل گواهی بذر-آز کنترل گواهی بذر- اصول مهندسی جنگل و آز آن، طراحی منظر و آز آن، طراحی باغ و پارک و آز آن
کارشناسی
۱۳۹۳
دانشگاه پیام نور مرکز اراک- استان مرکزی
۶
طراحی فضای سبز در مناطق خشک، طراحی منظر در مناطق صنعتی، برنامه ریزی و طراحی منظر ساحلی
کارشناسی ارشد
۱۳۹۳
دانشگاه غیر انتفاعی محلات-استان مرکزی
۷
جنگل شناسی ۲، اکولوژی عمومی، حمایت جنگل، حمل و نقل چوب، جاده سازی ۱، درخت شناسی عمومی، درخت شناسی ۱، درخت شناسی ۲ و ژنتیک جنگل
کارشناسی
۱۳۹۴
دانشگاه رازی کرمانشاه
۸
آگروفارستری
کارشناسی ارشد
۱۳۹۵
دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۵- برگزاری (تدریس) کارگاه آموزشی
شماره مدرک
عنوان کارگاه آموزشی
سال برگزاری
محل کارگاه
مدت زمان برگزاری
۱
نحوه نگارش مقالات ISI
۱۳۹۴
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
۸ ساعت
 
 
۶- شرکت در کارگاه آموزشی
شماره مدرک
عنوان کارگاه آموزشی
سال برگزاری
محل کارگاه
مدت زمان برگزاری
۱
کارگاه آموزشی مبانی کشت بافت گیاهی
۱۳۹۰
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
۴۰ ساعت
۲
کارگاه جنگل شناسی نزدیک به طبیعت در اکوسیستم های معتدله
۱۳۹۱
دانشگاه علوم کشلورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
۲۰ ساعت
۳
کارگاه آموزشی-پژوهشی جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
۱۳۹۳
دانشکده منابع طبیعی کرج- دانشگاه تهران
یک روزه
۴
کارگاه آموزشی تکنیک های شناسایی، جداسازی و آنالیز ترکیبات فیتوشیمیایی (HPLC/TLC)
۱۳۹۳
مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
دو روزه
۵
کارگاه آموزشی تکنیک های سنجش توان آنتی اکسیدانی (آنزیمی و غیر آنزیمی)
۱۳۹۳
مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
دو روزه
۶
آموزش تدوین طرح های GEF/SGP با مشارکت مالی سازمانهای بین المللی
۱۳۹۴
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور دانشگاه تربیت مدرس
۵ ساعت
۷
ایجاد پوشش های نانو ساختار مقاوم به سایش و خوردگی
۱۳۹۴
سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست
۸ ساعت
۸
کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
۱۳۹۴
آموزشگاه فنی و حرفه ای گل سان
۱۵ ساعت
۹
آشنایی با نرم افزار تحلیلی داده های کیفی (Atlas.Ti)
۱۳۹۴
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
۸ ساعت
۱۰
End Note
۱۳۹۴
مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
۴ ساعت
۱۱
اکسل پیشرفته
۱۳۹۴
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
۸ ساعت
۱۲
نگارش متون علمی در نرم افزار Word پیشرفته
۱۳۹۴
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
۸ ساعت
۱۳
کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳۹۴
آموزشگاه فنی و حرفه ای گل سان
۴۷ ساعت
 
۷- مدرک زبان
شماره مدرک
مدرک زبان
نام آزمون
نمره اخذ شده
سال امتحان
۱
عمومی
آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران
۷۴
۱۳۸۸
۲
تافل
زبان انگلیسی در سطح تافل دانشگاه تربیت مدرس
۶۱
۱۳۸۸
۳
تافل
MSRT (MCHE)
۵۱
۱۳۹۴
 
۸- سایر موارد
شماره مدرک
 
 
۱
شغل فعلی
در حال حاضر به صورت قراردادی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی مشغول به انجام طرح های پژوهشی می باشم.
۲
سابقه امور اجرایی
به مدت زمان ۹ سال و ۲ ماه در شرکت مهندسین مشاور بوم پایش در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
۳
سخنرانی علمی
منابع طبیعی تجدید پذیر و توسعه پایدار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
۴
پزوهشگر برتر
پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور شهرستان فرمهین- استان مرکزی
۵
طرح کارورزی
به مدت ۱۱ ماه در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
۶
داوری و ویراستاری مقاله
داوری ۱۳ مقاله در سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست
۷
داوری مجله
داور علمی مجله جنگل و فرآورده های چوب دانشکاه تهران،
مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل،
مجله پژوهش های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)
مجله تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
مجله پژوهش های کاربردی جنگل ایران
مجله علوم و تحقیقات بذر ایران
Scientia  Horticulturae
ECOPERSIA

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 13 =